viernes, 28 de septiembre de 2007

~ QUINIELA 30/09 ~


21X1XXX21X1211X
21X1XXX11212X1X
21X1XX211X121XX
21X1X2X112121XX
21X1X222121211X
21X1X2211X12X1X
21X11XX212121XX
21X11X221X12X1X
21X11X21121211X
21X11X211212XXX
21X112X21212X1X
21X112X11X1211X
21X112X11X12XXX
21X112221X121XX
2111XXX212121XX
2111XXX11X1211X
2111XXX11X12XXX
2111XX221212X1X
2111X2X21X12X1X
2111X2221X121XX
2111X2211212XXX
21111XX21X1211X
21111XX21X12XXX
21111XX11212X1X
21111X211X121XX
211112X21212XXX
211112X11X121XX
211112211X12X1X

~ QUINIGOL 30/09 ~


110210100022
111M12M2112M
120210211M2M
121M21102221
120221M20022
111M10211222
110212102221
121M10M21M21
11022121112M
121M12211M22
121M2110112M
110212M20021
120212102221
11021010112M
111M21101222

~ PRONÓSTICOS LA ZARZUELA 30/09 ~


1ª CARRERA 1400 M CAT C

7 ZONA CERO

1 VERVIL

2 TRAJANUS

2ª CARRERA 2200 M CAT C

4 ARTIUM

7 MAGIQUE CITY

8 POKETTAS

3 ª CARRERA 2200 M H2P

14 DIZZYDOUN

15 KRONSBEERE

4 ESTIROSS RHYTHM

4ª CARRERA 2200M H1P LA LOTOTURF

10 OCHO REALES

4 ELLE ET MOI

9 PICCOLO MIX

LA SURPRESA 11 EMERALD PRINCESS

5 ª CARRERA 2200 M CAT C

2 ET CONTRETOUT

7 COLONIAL

5 FUZILAZO

LA SURPRESA 3 PINAWAR

6 ª CARRERA AMZ/GENT 1750 M

3 ERISIO

2 SMOOTH JAZZ

9 LOREDO

PETARDOS DEL BUFAS

RAPBOY

CONDADO

CASHPOINT

EMERALD PRINCESS

PINAWAR

LOREDO

NUESTRA Q+

7, 1

4, 7

14, 15

10, 4

2 2º 7

lunes, 24 de septiembre de 2007

~ QUINIELA MIERCOLES ~

~ QUINIGOL MIERCOLES ~


M10001M12012
201211M11021
212101201011
M11110202021
211211M12010
M10011201012
102110M12011
201101M11012
101201202010
210010M11012
100011202011
M11101M11021
200010201021
211210202012
202111M12010
101111201012
M11201M11011
211101M12021

sábado, 22 de septiembre de 2007

~ LA LOTOTURF ~

1
3
5
7
8
11
13
14
15
16
17
18
20
21
24
26
27
31
5
7
8
20
21
26
5
11
13
15
17
24
3
15
17
20
26
31
3
7
14
15
16
18
1
3
5
7
24
31
7
8
11
14
27
31
3
11
13
18
26
27
8
13
14
16
24
26
1
8
15
18
24
27
1
5
14
17
18
26
5
15
16
21
27
31
7
13
16
17
20
27
1
8
11
16
17
21
11
18
20
21
24
31
1
3
13
14
20
21

CABALLOS SON LOS DE LA Q+

~ TOTOBOLA (QUINIELA PORTUGUESA) ~


11X1XXXXX22111
11X1XXX21221X1
11X1X11XX221X1
11X1X112122111
11X11X1X122111
11X11X12X221X1
11X111XX1221X1
11X111X2X22111
1121XX1X1221X1
1121XX12X22111
1121X1XX122111
1121X1X2X221X1
11211XXXX221X1
11211XX2122111
1121111XX22111
112111121221X1

~ QUINIELA ~


XXXX1121211121
XXX1112X21X121
XX1X122X21112X
XX1X1221X111X1
XX1X11212111XX
XX11122XX11121
XX111221X1X12X
X2XX1121X1X121
X2X112212111XX
X2X1112XX111X1
X21X122121X121
X21X112XX11121
X211112X21X1X1
X2111121X111XX
1XXX122X211121
1XXX1121X1112X
1XX1122X2111XX
1XX1122121X1X1
1X1X122XX1X1X1
1X1X112121X12X
1X11112XX1X121
12XX112121X1X1
12X11221X1X121
12X1112XX1112X
121X122X2111X1
121X1221X111XX
1211122XX1X1XX
1211112X21X12X

~ QUINIGOL ~


220120120200
111220211M01
221121101M02
211110120201
110110211202
100121121M11
211020101211
111221100200
101120211200
221210210211
221021121201
211010121M00
101020210202
210120101M01
111120121M02

viernes, 21 de septiembre de 2007

LA ZARZUELA 23/09

NUESTRA Q+

4

5/2/6/12

12

1/2/6

1 2º 11
PETARDOS DEL BUFAS

7 FLYVELL

5 ZALLORA

4 RAFFET

10 PROTOS

9 LA CHATA

8 LADY OF NOTE

PRONOS PARA ORIENTACIÓN

1 ª CARRERA CAT C 1300 M

4 WARMSIDE

10 ROBERTIN

2 LONNEGAN

2ª CARRERA 2100 M

5 ZALLORA

2 DON CIRI

6 ALHAPRINCE

3 ª CARRERA H2P 1600 M

12 LIM

6 GOLDEN WORLD

11 LA MORAÑA

4 ª CARRERA H1P 1600 M

1 PITIUSA

6 SURTSEY

2 SMOKING BLUFF

10 PROTOS

5 ª CARRERA CAT C 1600 M

1 DINK

11 SOLITA

9 LA CHATA

6 ª CARRERA 1600 M

5 ADMIRAL

3 PRINCIPE VIANA

6 SARDIS ROAD

1 FOGOSO MARSHALL

jueves, 13 de septiembre de 2007

PRONÓSTICOS LA ZARZUELA 16/09

1ª CARRERA 1400M CAT C

1 CADEAUX REAL

6 FANNY HORSE

2 EQUIANO

SURPRESA 8 GOOD AFRICA

2ª CARRERA 1300 M CAT C

8 URA

17 MANUELITA

7 SANDSIDE

SURPRESA 9 ACADEMIX

3ª CARRERA H2P 2000M

8 TENGELINE

14 RIVALLERO

1 ALABARDERO

SURPRESA 5 BEST SUPER

4 ª CARRERA H1P 2000 M

4 ZAID

7 MADRUGAR

10 PARADE GROUND

SURPRESA 3 RIVERSPIANE

5 ª CARRERA 1400 M CAT C

3 PIRATA

2 LESSING

5 PUNTILLA BAY

SURPRESA SWEET ALABAMA

6 ª CARRERA 1600 M

11 TICIANA

7 PAULI

4 VIAJENELICOPTERO

SURPRESA 3 LEGOLAS

jueves, 6 de septiembre de 2007

~ PRONÓSTICOS LA ZARZUELA 09/09 ~

LA ZARZUELA 09/09

1ª CARRERA 1300 M CAT C

11 RIOSIDE

3 IRAZU

6 OSADO

7 PALATINO

2 ª CARRERA 1400 M CAT C

1 ROSSTAR

8 SCHUMACHER

3 CAMBALACHE

6 DAMBOLIN

3ª CARRERA H2P 1400 M

1 EMBRUJADA

6 BEA BEA

8 EL JUSTI

SURPRESA 9 LADY DORA

4 ª CARRERA H1P 1400 M

2 LANGSTON BOY

1 ADMIRAL

7 DUDU

SURPRESA 10 BABYLON SISTER

5 ª CARRERA CAT B 2200M

1 BALDORIA

7 SANTA JOHANNA

6 GOLDING STAR

SURPRESA 3 JADE

6 ª CARRERA HOMENAJE A NAGORE 2100M

7 ELLE ET MOI

8 FALARIS

4 LEBANON PRINCE

SURPRESA 6 RAFFET